aeo certyfikat

AEO Certyfikat czy AEO pozwolenie i jego znaczenie

Do roku 2016, a dokładniej do 1 maja tegoż roku, względem AEO używane było określenie certyfikat AEO. Jednak, po zmianach podstawy prawnej, która uregulowała instytucję upoważnionego przedsiębiorcy nastąpiły pewne zmiany. Od tego czasu, AEO certyfikat http://rusak.pl/polityka-jakosci nazywany jest już zaświadczeniem AEO.

Wszystko zagadnienia prawne związane z AEO, a więc sposób jego uzyskania, warunki, kryteria, a także korzyści, znajdują się w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r., rozporządzeniu delegowanemu Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28.07.2015 r.,  rozporządzeniu wykonawczemu Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24.11.2015 r, a także rozporządzeniu delegowanemu (UE)  z dnia  17.12.2015 r. Sa to dokumenty, które w jasny sposób określają wszystko to, co istotne dla wydania pozwolenia AEO, które dla wielu przedsiębiorców wykorzystujących prawo celne, jest niezwykle istotne i ma znacznie w płynności funkcjonowania ich firm. Warto zatem dokładnie wiedzieć, jakie są korzyści z posiadania tego pozwolenia.

A jakie są korzyści z posiadania pozwolenia AEO

Przedsiębiorca, który otrzymał certyfikat AEO, nazywany zaświadczeniem, może liczyć na wiele korzyści. Jakich? Przede wszystkim, może on spodziewać się ograniczonej liczby kontroli zarówno kontroli dokumentów, jak i kontroli  fizycznych. Jest to bardzo dużą oszczędność w czasie dla przedsiębiorcy. Drugą korzyścią, również niezmiernie ważną jest priorytetowe traktowanie kontroli, jeżeli już się ono zdarzy. Inaczej mówiąc, osoba posiadająca AEO, będzie kontrolowana poza kolejnością. To jednak nie wszystkie korzyści. Każda zaplanowana kontrola towaru będzie wcześniej zapowiedziana – przedsiębiorca nie będzie zaskoczony kontrolą.

Każdy przedsiębiorca, który posiada aeo certyfikat  może również ubiegać się o status zarejestrowanego agenta, a proces ten zostanie bardzo ułatwiony. Może on starać się również o status znanego nadawcy i uznanego nadawcy. Co więcej, można liczyć również na wyłączność przy stosowaniu niektórych uproszczeń celnych. Korzyści te nie są wszystkimi, na jakie może liczyć przedsiębiorca, jednak na pewno należą one najważniejszych.

Aby móc jednak uzyskać status AEO, należy najpierw wykazać, że na niego zasługujemy i spełniamy pewne kryteria. Kryteria te dotyczą przede wszystkim wykazania, że firma przestrzega przepisów prawa, a więc nie narusza  ich, a wnioskodawca nie był karany za przestępstwa gospodarcze. Aby uzyskać status należy również udokumentować wypłacalność finansową, a także umiejętne i odpowiednie zarządzanie ewidencjami.