Spadki Zielona Góra a porady prawne

Zdarzają się się w sytuacje, w których potrzebna jest specjalistyczna wiedza prawna, a także kompetencje, które zarówno okażą się być pomocne podczas pisania projektów, czy składania dokumentacji niezbędnej do pomyślnego rozpatrzenia sprawy, jak również są w stanie uzmysłowić nam położenie oraz możliwości w kontekście polskiego prawa. Wtedy warto skorzystać z spadki Zielona Góra http://adwokatpelinski.pl/spadki/. Najczęściej porad prawnych udzielają prawnicy i z tym właśnie zawodem kojarzy nam się doradztwo prawne. Zanim jednak zdecydujemy się wyszukać firmę, z której usług skorzystamy, warto mieć na uwadze kilka faktów, pomocnych w podejmowaniu decyzji, które również przybliżą nam nieco sytuację, jeśli chodzi o osoby świadczące usługi z doradztwa prawnego.

Po wpisaniu frazy Porady Prawne Zielona Góra, na stronie przeglądarki pojawi się lista firm świadczących takową usługę. Chociaż porad prawnych najczęściej udzielają absolwenci wyższych szkół, z tytułem magistra prawa, rzadziej, w przypadku tych osób spotyka się określenia na charakter ich zawodu jako zawód zaufania publicznego. Prawnicy, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi a także rzecznicy patentowi należą do tzw. zawodów zaufania publicznego, które również mogą pełnić funkcję doradcy prawnego. W przypadku prawników, którzy nie posiadają aplikacji, również mogą prowadzić działalność o charakterze doradztwa prawnego, jednak są pewne obszary, w których ich kompetencje oraz możliwości są ograniczone. Warto wiedzieć, w jakiej sytuacji zwrócić się o pomoc do radcy prawnego oraz prawnika, a w jakiej sytuacji z powodzeniem możemy korzystać z usług doradcy prawnego. Przede wszystkim w przypadku doradcy prawnego, jego pomoc jest użyteczna w przypadku tworzenia projektu pism. W zasadzie może on również reprezentować swojego klienta przed sądem, jednak nie zawsze. Najczęściej obostrzenia te dotyczą Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy Trybunału Administracyjnego. W przypadku tych instytucji stosowany jest przymus adwokacko – radcowski.

Zawody zaufania publicznego, czyli Radca Prawny na terenie Zielonej Góry

Zarówno prawnicy jak i radcy, poza wymogiem posiadania dyplomu magistra na kierunku prawa oraz odbycia aplikacji, czyli praktyki prawniczej w kancelarii, posiadają szereg obowiązków nałożonych na nich przez prawo. Przede wszystkim wszelkie informacje, które otrzymują od swoich klientów, objęte są tajemnicą, w przypadku doradcy prawnego bez aplikacji, przepis ten nie ma zastosowania. W praktyce oznacza to, że doradca prawny może zostać powołany przez Sąd w charakterze światka, co oznacza, że nie istnieje żadna procedura, dzięki której mógłbym uchylić się od od złożenia zeznań i odpowiedzi przed Sądem. Okazuje się również, że w przypadku osób, które chcą założyć działalność gospodarczą o charakterze doradztwa prawnego, nie jest względem nich posiadanie specjalistycznego wykształcenia. Z pewnością jednak wykonywanie obowiązków związanych z charakterem działalności byłoby mocno ograniczone i budziło wątpliwości potencjalnego klienta. W związku jednak z brakiem klarownych regulacji w sprawie doradztwa prawnego, oczekuje się jasnego i klarownego działania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.